Радикална промяна на изборното законодателство


Dobrina Alexieva:

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на
42 –то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Копие до: КОМИСИЯТА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ на
42-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изменение и допълнение на Изборния Кодекс на Република България
От:
1. ГК „Равни пред закона”
2. Софийска протестна група
3. НКЦ”Време е”

Уважаеми г-н Председател, Уважаеми Дами и Господа НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
С настоящото представяме нашите искания, мотивирани от необходимостта от приемане на спешни изменения и допълнения в Изборния кодекс на Република България, които да обезпечат спазването на утвърдените принципи за всеобщо, равно, пряко и тайно избирателно право, както и с цел гарантиране на едни бъдещи честни и обективни избори за народни представители. Необходимо е решаване на редица съществуващи проблеми, касаещи изборните правила и изборния процес, сред които са т.нар. мъртви души, контролирания и купен вот, липсата на прозрачност на изборния процес, неравнопоставеността на българските граждани в чужбина и други реално съществуващи проблеми, грубо нарушаващи конституционно гарантираните ни права.
Нашите конкретни искания са:
1) Представените от нас предложения, както и всички останали такива, свързани с промените в Избирателния кодекс, да бъдат подложени на широко и публично обществено обсъждане с гарантирана от правителството възможност максимален брой граждани да вземат отношение с характер на одобрение, отхвърляне или промяна по тях. Предлагаме да се ползва платформата „Портал за обществени консултации” към МС или подобна.
2) Мажоритарен изборен вот в два тура, 240 едномандатни избирателни района.
3) Образуване на 240 избирателни района, по териториален и демографски принцип, с цел постигане на равен брой хора за избирателен район.
4) Въвеждане на предварителна /активна/ регистрация 1 месец преди изборите.
5) Намаляване на необходимия брой подписи за регистрация за участие в изборите – 500 подписа за всеки предложен кандидат.
6) Намаляване на финансовия депозит за явяване на изборите – 500лв. за всеки издигнат кандидат.
7) Допускане на гражданска квота в СИК, РИК, ОИК, ЦИК с възможност за пълен контрол на процеса на изборите.
8) Гласовете на гражданите, живеещи извън страната, да се разпределят по адресната им регистрация в България.
9) Всеки кандидат да може да бъде издиган само в един избирателен район, като се взима предвид адресната му регистрация за последните 3 години.
10) За кандидат депутат може да бъде издиган всеки, който е бил депутат не повече от 2 последователни предходни мандата.
11) Отпадане на имунитета на кандидат-депутати.
12). Въвеждане на електронно и машинно гласуване
13) Възможност за предсрочно прекратяване на мандата на народен представител при иницииране на отзоваването му с 2/3 от гласовете на избирателите,от чиито район е избран. Организиране на частичен избор с минимален праг от ¾ от гласовете, с които е избран..Във връзка с това – изменение на мандата от свободен в задължителен.
14) Предвиждане в Изборния кодекс системата, уреждаща разрешаването на изборните оспорвания, в това число: – създаване на ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДИГИТАЛЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЖАЛБИТЕ И РЕШЕНИЯТА, което ще доведе до увеличаване прозрачността на процеса на жалбите и възраженията; – ОТМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО КРЪГА НА ЛИЦАТА, ИМАЩИ ПРАВО ДА ОСПОРВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ , разширяване правото на обжалване на решенията на ЦИК , както и регламентиране, че при липса на изрично предвидено в Изборния кодекс право да се обжалва съответното действие/бездействие или административен акт – същите могат да бъдат обжалвани по общия ред в АПК.
15) Гарантиране на равнопоставен, безплатен, свободен достъп до обществените медии за дебати и безплатно излъчване на клипове /в рамките на 30 секунди/ за всички партии и кандидати на инициативни комитети, заявили участие в изборите. Задължителен надпис ПЛАТЕНО в платените медийни изяви. В медиите да бъдат допускани се само дебати по предварително обявени теми при равнопоставено участие, без каквито и да е преференции, било то по време или представителство за когото и да е било.
16) Сметната палата в разумен срок да огласява публично, чрез обществените медии, финансовата отчетност на всички участници в изборния процес и да се произнася по евентуалните им нарушения
17) Намаляване на партийната субсидия от 12лева на 1.60лева.
18) Настояваме за определяне на краен срок, в който да се изготви съответните изменения и предлагаме той да бъде до края на месец септември 2013г.

Имайки предвид, че изменение и допълнение на Изборния Кодекс, както и удовлетворяване на някои от исканията, касаещи изборния процес води до пакет от законови промени, вкл. Конституционна такава за допълнение на чл.72, изразяваме очакването си народните представители да не напускат работните си места по неоснователни и емоционални причини, както и да работят по исканията на гражданите единно.
Прилагаме и гражданска подписка в подкрепа на настоящите искания.

28.06. 2013г.
Гр. София

Източник: https://www.facebook.com/GKRavniPredZakona/posts/644742185554553

Advertisements
This entry was posted in Съвместни инициативи и коментари. Bookmark the permalink.

One Response to Радикална промяна на изборното законодателство

 1. Стефани Соколова По точката за мажоритарни или пропорционални и аз лично предпочитам следващите парламентарни избори да са 50% мажоритарни и 50% пропорционално-преференциални без процентов праг (например 4% както сега) със задължителна преференция – т.е., ако не се отбележи даден кандидат от партийната листа, бюлетината да се счита за невалидна. И вече (като опция) малко преди да изтече мандата на така избрания парламент и се види коя половина “колко струва и за какво се бори” – да се инициира референдум за следващата изборна система в БГ 1. Само мажоритарна или 2. Смесена (50 на 50) или 3. Пропорционална. (Което може да се превърне в ежемандатна практика за всеки един бъдещ парламент).

  Dobrina Alexieva няма нужда от референдум. Време е социологическите агенции да поработят

  Стефани Соколова Не, за тези няма и време за референдум Въпросът е населението да се убеди в преимуществата и недостатъците и на едната, и на другата система в едно (Германска 50 на 50) и след това да прецени. Чистата мажоритарна система (като в САЩ и Великобритания) ще вкара парламента най-много ГЕРБ, ДПС и БСП, дори формално партиите да са разформировани или не се допуснат (ще се сдружават като италианските мафии), та ловим ли бас за тази доживотна трипартийна система при чисти мажоритарни избори?

  Стефани Соколова Естествено, горното не е реверанс към Атака – на тази партия й предричам “в най-добрия случай” седмо място на следващите избори, дори след Зелените, нежели да получи мажоритарно избран кандидат. Седмо място имайки предвид сегашното партийно сегментиране (хипотетични коалиции не са изчислявани). Апропо, “старите кучета” в групата помнят по-точната ми (в сравнение със всички социологически проучвания) прогноза за разпределението в настоящия парламент – брой партии, подреждане и процентите (с известно отклонение при процента на ДПС, който се оказа по-висок “реално”, “остъргващ” по около процент от останалите партии). Прогноза, дадена около седмица преди 12 май.

  Стефани Соколова Така, че без излишна скромност казвам – запомнете първите ми два коментара и някой ден пак ще си говорим

  Dobrina Alexieva от вторник започват сериозните дискусии. доста спецове ще чоплят с нас какво, защо и как го искаме. така че тепърва ще става интересно.

  Dobrina Alexieva
  ТОВА СА ХОРАТА, КОИТО ЩЕ ИЗЛЯЗАТ СРЕЩУ НАС ВЪВ ВТОРНИК! КОМИСИЯТА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
  С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  В рамките на започналите публични обсъждания за промени на изборните правила ви каним на поредната публична дискусия за обсъждане на вида избирателна система.

  Докладват:
  • Пропорционална изборна система с преференции –
  Борислав Цеков и Институт за модерна политика;
  • Смесена (немска) избирателна система –
  Проф. Емилия Друмева и проф. Михаил Константинов;
  • Мажоритарна избирателна система –
  Валери Найденов

  Дискусията ще се проведе на 2 юли 2013 г. от 11.00 ч. в Пленарна зала в сградата на Народното събрание.

  Дискусията ще се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

  С уважение, Мая Манолова
  Зам.-председател на Народното събрание

  Стефани Соколова Моля, ако стигнете до компромис с немска система, искайте задължителни преференции (за незапознатите – първият ми коментар съдържа кратко обяснение какво е това).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s