Малко за политиката и изборите…


Lilyana Katsarova Хората от тази група ще подкрепят ли протеста който се организира на ……. 2013 година ? …….обяснете ми за какво се борите вие?

Стефани Соколова Като начало:

1. Изборно Законодателство – въвеждане на бинарна (универсална) изборна система за парламентарните избори. Избирателят на изборите ще може да гласува /вариант А/ за мажоритарен кандидат или /Вариант Б/ за кандидат от пропорционално-преференциална партийна листа, или /Вариант В/ за двете. Достатъчно ограничение срещу неограничената площ на двата евентуални “бюлетинени чаршафа”/един мажоритарен и един пропорционално-преференциален/ следва да са минимален брой подписи, а не паричния депозит при равнопоставеност на мажоритарни и партийни подписки. Всеки активен избирателен субект може да участва по аналогия на горното при регистрация за парламентарни избори във /вариант А/ подписка за мажоритарен кандидат или /Вариант Б/в подписка за партийна листа, или /Вариант В/ за двете със собственоръчно отразяване на точен час и дата на полагане преди самия подпис. Всяко последващо участие на подпис от това лице не следва да се признава, а данните за подписките следва да се качват онлайн, но с достъп по персонален акаунт с информация само за себе си (потребителско име: ЕГН например),като фалшиво неоторизирано участие на данни за това лице в някакви подписки, за които лицето дори не е сънувало следва да може да се анулира със специално писмено изявление по образец от страна на ощетеното лице, подадено до общоизбирателния регистър на хартиен носител или с личен електронен подпис.


2. Партийната субсидия от бюджета за партиите трябва да се редуцира значително и вместо сегашните 5% от минималната работна заплата, да се равнява на 1% от Минималната работна заплата (МРЗ) за един валиден глас, която сума да се намалява с процента на безработица в страната, определяемо за всяка календарна година. Например ако 1% от МРЗ е 4 лв за глас, делено на 4 = 1 лв  = 100 стотинки минус 12% безработица = 88 стотинки годишна държавна субсидия за един глас през 201Х г.

3. Възможност за отзоваване на Народни представили независимо от мажоритарния или пропорционалния вот (при пропорционално-преференциалния вот се знае колко са гласувалите за даден партиен кандидат). За провеждане на районен референдум за отзоваване е необходима подписка с брой, не по-малък от гласувалите на изборите от съответния район. Миниреферендумът е „За отзоваването на Х” или „Против отзоваването на Х” с полета за отбелязване на едно от двете в една бюлетина. Депутатът се отзовава в случай, че гласовете „Против отзоваването на Х” са по-малко от гласовете за депутата на парламентарните избори.

4. Да се въведе граждански борд над съставите на ЦИК и РИК. Гражданският борд (колективен орган) също да се учредява след подписка, придружена от декларация по образец за липса на партийно членство (не съм партиен член), несъпричастност към ДС (нямам агентурно или длъжностно досие в бившата Държавна сигурност) т.н. Тези декларации се попълват и от кандидатите, и от подписниците. И например първите десет кандидата (ако бордът е от десет души), събрали най-много валидни подписа – съставляват борда. Ако в бързо необжалваемо едноседмично съдебно производство за участник в борда се установи партийно членство или съпричастие към структурите на ДС, същият се отстранява от борда и се приема единадесетият по резултат и т.н. Правото на вето не се отнася до постановки уточнени в Закона и непротиворечащи на Конституцията. Например – ако политическите сили представени в Парламента решат, че ще сменят Директора на Информационно обслужване месец преди изборите или има договорка между парламентарно представените партии за броя на застъпниците допускани за кандидат в отделните секции, или не упражнят контрол върху разпределяне на безплатните квоти за национални медии между партийните листи и мажоритарните кандидати, Гражданският борд да налага Вето, ако прецени, че се нарушават правата на българските граждани като избиратели.

Advertisements
This entry was posted in Вие питате - ние отговаряме. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s